Træning / Regler for træning

Klubbens medlemmer og tilskuere skal overholde følgende regler:


Udsmidning af klubben eller karantæne i forbindelse med deltagelse eller udøvelse af vold. I AIK Roskilde bokseklub er der, nul tolerance ved nogen form for aktiv deltagelse i voldsepisoder eller udøvelse af vold. Dvs. at man, som den udøvenden voldsmand vil blive smidt ud af AIK Roskilde bokseklub med øjeblikkelig virkning

Har man på nogen måde en aktiv deltagelse, dog ikke er den udøvende voldsmand, vil man med øjeblikkelig virkning, få karantæne fra AIK Roskilde bokseklub, med minimum længde, indtil dommens udstedelse. Derefter vil karantænens længde fastsættes efter gældende DABU regler: Karantænens længde afhænger af voldens grovhed.

DABUs Hovedbestyrelse fastsætter længden - Hvor personen er dømt skyldig i vold og idømt en straf på op til 30 dages fængsel eller hæfte, uanset om den er er betinget eller ej, fastsættes en karantæne på 3 måneder - Såfremt den idømte straf er mere end 30 dages fængsel eller hæfte, men mindre eller lig med 60 dages fængsel eller hæfte, fastsættes karantænen til mindst 6 måneder - Såfremt den idømte straf overstiger 60 dages fængsel, fastsættes karantænen til mindst 1 år